اخبار

کسب گواهینامه ملی استاندارد ایران توسط شرکت کیهان صنعت قائم

Obtaining the national standard certificate of Iran by Kayhan Sanat Ghaem Company

سازمان ملی استاندارد ایران به منظور بالا بودن کیفیت خدمات و محصولات شرکت های مختلف تجاری و غیر تجاری اقدام به تدوین سلسله اصول و قوانین

و مقرراتی نموده تا بوسیله  آن با ارزیابی شرکت ها واجد صلاحیت که این استانداردها را رعایت کرده اند نشان استاندارد و یا گواهینامه استاندارد اعطا کند.

استاندارد ملی ایران نوعی استانداد اجباری است که باید همه شرکت ها و موسساتی که خدمات یا محصولاتی را وارد بازار می کنند این استاندارد را دریافت

نمایند، این استانداردها همچنین بصورت استانداردهای تشویقی برای شرکت هایی که الزامی برای دریافت استاندارد ملی ایران ندارند نیز صادر خواهد شد

تا بدین وسیله شرکت ها با ارائه محصولات با کیفیت و تحت نظارت سازمان ملی استاندارد ایران در واقع تعهد خود را به بازار و مشتریان و جامعه داشته باشند.

استاندارد تشویقی برخی از شرکت های تولیدی الزامی به دریافت استاندارد ملی ندارند، ولی می توانند با رعایت موارد تعریف شده در استاندارد

ملی ایران اقدام به دریافت استاندارد ملی نموده و با تایید سازمان ملی استاندارد از علامت و نشان کیفیت محصولات و ارائه خدمات برای

مشتریان خود استفاده نمایند.

شرکت کیهان صنعت قائم با رعایت استاندارد ملی ایران برای انواع محصولات بوش استاندارد 6379

و اطمینان به مشتریان از کیفیت و خدمات محصولات با شماره ملی استانداردپروانه م698053698 و پیگیری 10001517 SMS

اطمینان از رعایت کیفیت مطلوب جهت مشتریان را نمود.

در صورت رویت هر گونه مغایرت کیفی و عدم رعایت اصول استاندارد مشتریان می توانند نظرات خود را به استاندارد ملی ایران اعلام نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.