آموزش عوامل موثر در افزایش عمر رینگ موتور

سرفصل ها  1.اطلاعات اولیه 2.وظایف رینگ پیستون 3.علائم شکسته شدن رینگ‌ موتور 4.شکستن رینگ موتور 5.علت شکستن رینگ موتور 6.کلیپ نصب صحیح رینگ موتور روی پیستون رینگ های پیستون پر کننده فاصله بین پیستون و بوش سیلندر می باشند و مانع از عبور مخلوط سوخت و هوا به کارتل می گردد و همچنین از ورود روغن به محفظه احتراق جلو گیری می کنند  پیستون را نمی توان چنان ساخت که خود به خود سیلندر را درزبندی کند بنابراین در ناحیه فوقانی پیستون رینگ نشین تعبیه میکنند و در ان رینگ پیستون نصب می کنند   وظایف رینگ موتور 1- کاهش سطح تماس میان پیستون و جداره سیلندر تا حداقل ممکن 2- جلوگیری از اصطکاک و ممانعت از فرسودگی بیش از حد 3- کنترل روغن و روغن کاری در فاصله بین دیواره بوش سیلندر و پیستون 4- آب بندی محفظه احتراق و جلوگیری از نشت گاز از اطراف پیستون 5- جمع...

ادامه مطلب