مشاهده فیلترها

بوش سیلندر EF7 (3)

بوش سیلندر بنز 10 تن (6)

بوش سیلندر پراید (4)

بوش سیلندر پیکان (4)

بوش سیلندر خاور (3)

بوش سیلندر سایپا بنزین (4)

بوش سیلندر سایپا دیزل (4)

بوش سیلندر کاویان (3)

بوش سیلندر تراشکاری محصولی از شرکت قائم

داخل تراش (پشت خام) برای ماشین های

بنزده تن ، EF7 ، پرکینز ، پراید ، خاور ، پیکان

بوش سیلندر سنگ خورده مناسب برای ماشین های

پراید ، EF7 ، پیکان ، سایپا بنزینی ، وانت سایپا دیزل ، خاور ، کاویان ، بنز ده تن

مشخصات کامل تر در عکس زیر:

جهت بزرگنمایی عکس ، روی عکس کلیک کنید.

بوش سیلندر تراشکاری